לבלוקי פומיס קיימים תכונות משופרות של בידוד תרמי, בידוד אקוסטי ועמידה בתקנים רלוונטיים, בבנייה ירוקה ועוד.

 בלוקי פומיס הינםם בלוקים בעלי משקל מופחת ביחס לשאר בלוקי הבטון המיוצרים במפעלי בלוקים מבטון, כאשר המחצב לבניית בלוקי הבטון מיובא ומשווק בארץ ע"י פומיס ישראל בע"מ.

 הפומיס המיובא מהאי יאלי שביוון, הינו מחצב שמקורו בהתפוצצות באי לפני כ-200.000 שנים, החומר הינו למעשה לבה עם הרבה חללי אויר שהגיע לתוך הים ויצרה אבן וולקנית טבעית קלת משקל וחלולה, אבן הפומיס נקיה משאריות לבה אשר מאפיינות את הטוף ואינו מתאים לשמש כאגרגט מקטין משקל בבלוקים.

 המחצב מקטין את משקל תערובת הבטון ממנו מיצרים את הבלוקים ומשקלו המרחבי הנמוך יחסית לאגרגט הרגיל, מקנים לבלוקים המיוצרים ממחצב זה, תכונות השונות מבלוקי הבטון הרגילים, ובעיקר משקל עצמי קל יותר מבלוק הבטון.

 הבלוקים המיוצרים בישראל נחשבים לבלוקים איכותיים ובעלי עמידות תרמית ואקוסטית משופרת בהתאמה לתקנים רלוונטיים, הן בהקשר לבידוד ומאידך בהקשר לבנייה ירוקה.

לקריאת הכתבה המלאה